Wednesday 24 February 2010

जहॉंपना... तुसी ग्रेट हो..!

एकदिवसीय सामन्यात अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदाच २०० धावा ठोकण्याचा पराक्रम दुसरं कोण करू शकणार होतं...
'मला वाटलं ते...!'कडून आणि या ब्लॉगच्या वाचकांकडून सचिन रमेश तेंडूलकरला शतशः मनःपूर्वक धन्यवाद...
(attn. ऍनॉनिमस : मला धन्यवादच म्हणायचं आहे... उगाच चुक काढू नये. अभिनंदन करण्याची आपली कोणाचीच योग्यता नाही. आपली एक संध्याकाळ धन्य केल्याबद्दल सचिनचे आभारच मानायला हवेत...)

1 comment:

संदीप दि.साखरे said...

kharokharach sachinche aabharch manayle havet.. kadhitari bhavishyat surya pahilela maun mhanun aaplaya shodhtil ki aapan sachinla kheltana pahilaya..thanks sachin...